top of page
Kinderpsycholoog

Begeleiding

Bright Steps biedt begeleiding aan iedereen die in het dagelijks leven met ASS te maken heeft. Denk hierbij niet alleen aan het kind zelf, maar ook aan de ouders en het gezin in zijn geheel. De begeleiding is afgestemd om de draagkracht en het tempo van de cliënt. De begeleiding vindt plaats bij u thuis, op school of in een praktijkruimte.

Kinderbegeleiding

Afhankelijk van de begeleidingsvraag kan de begeleiding zich richten op:

 • aanleren of versterken van dagelijkse vaardigheden zoals aankleden, tanden poetsen of naar school gaan

 • omgang met prikkels

 • sociale vaardigheden

 • communicatieve vaardigheden

 • versterken van het zelfbeeld

 • ondersteuning op school

 • advies aan de omgeving ter ondersteuning van het kind

 • etcetera

De begeleiding is oplossingsgericht en gebaseerd op de principes van TEACCH. TEACCH is gericht op het stimuleren van individuele vaardigheden door het bieden van voorspelbaarheid in de omgeving (afstemming van materialen en personen). 

Tijdens de begeleiding kan onder andere gebruik gemaakt worden van diverse spelvormen, social stories, creatieve activiteiten, praktische oefeningen, wandelingen, werkboeken en persoonlijk ontwikkelingsmateriaal.

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind (vermoedelijk) ASS heeft, zult u merken dat 'een gewone opvoeding' in veel gevallen niet het gewenste effect heeft. Dit komt doordat een kind met ASS zich op een andere manier ontwikkelt en zodoende ook een andere manier van opvoeden nodig heeft. 

Afhankelijk van de begeleidingsvraa kan de begeleiding zich bijvoorbeeld richten op:

 • begrijpen hoe ASS van invloed is op het gedrag van uw kind (psyco-educatie)

 • vertaalslag maken naar hoe ASS van invloed is op de ontwikkeling van uw kind

 • aanbrengen van structuur

 • toepassen van auti-communicatie

 • balans herstellen tussen de gezinsleden

 • etcetera

Binnen de ouderbegeleiding wordt ook aandacht besteed aan de andere gezinsleden (broertjes/ zusjes). Ook aan hen kan laagdrempelige psycho-educatie geboden worden zodat ook zij hun broertje of zusje met ASS beter leren begrijpen. 

Begeleiding op school

Wanneer uw een leerlingen op school heeft met (vermoedelijk) ASS, zult u merken dat dit een beproeving kan zijn voor zowel het kind zelf, als de leerkracht en de klasgenoten. 'Gewone' begeleiding heeft in veel gevallen onvoldoende effect. Deze begeleiding bekijkt de situatie namelijk meestal vanuit slechts één standpunt (leerkracht óf kind). Goede begeleiding vraagt echter kennis van alle standpunten (leerkracht én kind). Als ex-leerkracht ken ik de realiteit van de leerkracht maar ik weet ook hoe het is als autist. 

Afhankelijk van de hulpvraag kan de begeleiding zich bijvoorbeeld richten op:

 • het bieden van voorspelbaarheid in de onvoorspelbare realiteit van een klas

 • het afstemmen op de leerling zonder dat het extra werk geeft

 • de balans tussen prikkels in een schoolomgeving vol prikkels

 • etcetera

Binnen de begeleiding wordt met zo min mogelijk aanpassingen een zo groot mogelijk effect bereikt, zonder dat het extra energie kost. 

bottom of page