top of page
Golden Steel Plate

Maatwerk

Bright Steps biedt maatwerk. Ieder traject is daarom anders. Ze hebben wel allemaal dezelfde opbouw:

Telefonische kennismaking (15 minuten)

Na de aanmelding vindt een telefonische kennismaking plaats. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u de gelegenheid om de aanmelding kort toe te lichten en kunt u met mij kennis maken. Vervolgens wordt de intake-afspraak gemaakt.

Intake (1 uur)

Bij Bright Steps hechten we veel waarde aan een goede start. Daarom start ieder traject met een uitgebreide (online) intake. Tijdens de intake stellen we samen de begeleidingsvraag scherp en brengen we de kansen in kaart. Wanneer we beiden vertrouwen hebben in de samenwerking wordt het begeleidingsplan opgesteld. U ontvangt deze binnen 2 weken. Vanzelfsprekend stellen we u in de gelegenheid om op het plan te reageren en desgewenst aan te passen.

Sessies

De richting van de begeleiding staat beschreven in het begeleidingsplan en is afgestemd op de draagkracht en belastbaarheid van het kind en zijn/haar ouder(s).

Vast onderdeel van de begeleiding is het netwerk. Bright Steps gelooft namelijk in de kracht van samenwerking. Het systeem rondom het kind wordt daarom betrokken in het ontwikkelingsproces. Aan de hand van een netwerkanalyse wordt gekeken waar kansen en mogelijkheden liggen om niet alleen het kind te versterken, maar ook de wisselwerking met het netwerk. Deze netwerkpersonen krijgen de gelegenheid om aan te haken bij de ontwikkeling van het kind om zodoende ook zelf een professional te worden op gebied van ASS en het kind.

Evaluaties

In de jeugdhulp is het van belang om de participatie van de jongere zelf te vergroten. Een onderdeel daarvan is dat de jongere zelf zoveel mogelijk de regie heeft over hoe de hulp eruit ziet. Daarom zal in een vroeg stadium van het traject een kort eerste evaluatiemoment plaatsvinden met het kind zelf en zijn/haar ouder(s). Afhankelijk van de input van het kind zelf, kan het begeleidingsplan bijgesteld worden.

Ook bij de latere evaluaties wordt het kind gevraagd om (deels) aanwezig te zijn. Ieder traject bestaat uit een korte eerste evaluatie, een uitgebreidere tweede evaluatie en een eindevaluatie.

Afbouwen

Naar mate het einde van het traject vordert, zal de hulpintensiteit langzaam afgebouwd worden. Het kind (en zijn/haar netwerk) is namelijk steeds meer zelfredzaam.  

Afsluiting

Ieder traject wordt afgesloten met een eindevaluatie. In deze evaluatie blikken we niet alleen terug, maar kijken we ook vooruit. Het is immers de bedoeling dat de resultaten van de begeleiding geborgen worden voor de toekomst.

Privacy

Voor, tijdens en na ieder traject gaat Bright Steps uiterst zorgvuldig om met al uw persoonsgegevens. Op welke wijze dat gebeurt kunt u terug lezen in deze privacyverklaring.

bottom of page