top of page

Stefanie Koopmans Videografie

SDW05704 kopie.JPG

Stefanie Koopmans Videografie

Een nieuw leven

zo is Bright Steps ontstaan

Bright Steps is letterlijk ontstaan vanuit een nieuw leven. Nadat ik een aantal jaar geleden zwanger raakte van onze zoon Bright, stond mijn leven op zijn kop. Dit is voor veel nieuwe ouders waarschijnlijk heel herkenbaar. Maar daar waar andere nieuwe ouders hun leven snel weer op de rit kregen, ging mij dat moeilijker af. In deze hectische tijd ontdekte ik dat ik ASS had (Autisme Spectrum Stoornis). Dit verklaarde veel en de puzzelstukjes van mijn leven (heden en verleden) vielen op zijn plaats. In kleine stapjes heb ik mijzelf opnieuw ontdekt. Het leven dat ik leefde was mooi, maar had ook zijn mindere kanten. Met de nieuwe zelfkennis kreeg ik de kans op een leven in balans, voor mij en mijn gezin. Zo is Bright Steps letterlijk geboren.

 

Ik heb een brede deskundigheid op gebied van ASS. Deels vanuit mijn eigen ervaring als trotse autist, maar zeker ook vanuit mijn ervaring in het (speciaal) onderwijs. Naast de 15 jaar werkervaring, bezit ik tevens de Mastertitel Educational Needs met specialisatie Autisme waardoor ik naast praktijkkennis ook over theoretische kennis beschik. Bovendien ben ik gediplomeerd Allround Autismecoach en volg ik momenteel een post-HBO opleiding bij Geef me de 5. Dit totale pakket maakt Bright Steps uniek.

Ik hoop met Bright Steps ook anderen te helpen bij het zetten van hun stappen vooruit in het leven met ASS. 

Jolanda van Sabben- de Wit

Missie en Visie

wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet

Bright Steps heeft als doel om mensen met ASS te helpen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen zodat zij een stabiel en zinvol bestaan kunnen opbouwen op basis van gelijkwaardigheid. Bright Steps ziet ASS niet als een stoornis of handicap maar als een eigenschap die bij een individu hoort net zoals iemands haarkleur, bloedgroep of andere persoonlijke eigenschappen. Het kind wordt daarom niet louter als autist gezien maar als unieke combinatie van ervaringen, kwaliteiten en eigenschappen. 

Daarnaast gaat Bright Steps bij ASS niet alleen uit van andersoortige ontwikkeling op gebied van Centrale Coherentie, Executief Functioneren en Theory of Mind (zie Over ASS) maar wordt vooral veel aandacht besteed aan de manier waarop met prikkels wordt omgegaan. Bright Steps sluit hierbij aan bij de methode 'Geef me de 5'. 

Mensen met ASS ontwikkelen zich vaak anders dan andere kinderen en dat uit zich vaak in ongewenst en soms grensoverschrijdend gedrag. Bright Steps erkent dat het daardoor soms moeilijk is om op positieve manier naar de persoon in zijn geheel te kijken. Zonder het gedrag goed te keuren is Bright Steps ervan overtuigd dat iemand niet voor het ongewenste gedrag kiest maar dat er sprake is van onmacht. Door de leuke, positieve en helpende eigenschappen te benadrukken (her)vindt iemand zijn eigenwaarde en de kracht om positieve regie over zijn/haar gedrag te voeren. Bright Steps gaat uit van deze positieve waarden om samen optimaal te ontwikkelen.

SDW05464 kopie_edited.jpg

Stefanie Koopmans Videografie

logo_edited.png

Bright Steps is de verbinding tussen mensen met en zonder ASS. Vanuit samenwerking en ontmoeting werkt Bright Steps aan versterking van alle betrokkenen.

IBvA

Bright Steps is aangesloten bij de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten. Aangesloten specialisten hebben zich gespecialiseerd bij geaccrediteerde internationale opleiding. Bright Steps beschikt met de IBvA over een breed gespecialiseerd netwerk. 

_edited.png

De CKZ is een coöperatie waarbij ruim 65 zorgverleners zijn aangesloten die kleinschalige zorg aanbieden. Vanuit deze coöperatie heeft Bright Steps onder andere contracten met de Zeeuwse gemeenten voor Zorgverlening in Natura. De CKZ ziet toe op de kwaliteit en professionalisering.

SKJ.png

Bright Steps is geregistreerd bij het SKJ (registratienummer 160001639). Dit is een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Bright Steps volgt regelmatig bijscholingen en voert intervisies en supervisies uit om de kwaliteit te borgen.

AKJ.png

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp en is er voor iedereen die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp. U kunt kosteloos bij hen terecht voor vragen, advisering, ondersteuning of klachten m.b.t. de jeugdhulp.

CIBG.png

Bright Steps is vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangemeld bij het CIBG. Geregistreerde aanbieders laten zien dat zij voor goede zorg staan, transparant willen zijn naar alle betrokkenen en kunnen daarop aangesproken worden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de kwalitieit.

bottom of page